Clients

Jako reference uveřejňujeme chronologicky vybrané firmy, které se staly našimi klienty. Tento seznam není úplný, slouží k vytvoření představy jakým typům firem poskytujeme naše služby.

Our new clients

About Us 

We provide services in the areas of commercial, criminal, civil, family, work, construction, insolvency, financial, patent, trademark, international and EU law. Our team of lawyers can communicate in English, German and Polish, including documents drafting in these languages.