Clients

Jako reference uveřejňujeme chronologicky vybrané firmy, které se staly našimi klienty. Tento seznam není úplný, slouží k vytvoření představy jakým typům firem poskytujeme naše služby.

Our new clients

Our practice 

We provide fast, efficient and flexible legal assistance in almost all areas of law.

Commercial law - claims recovery, executions, company law, litigation, insolvency, representation

Financial Law - M & A, sub areas of bank law

Public tenders - representation in proceedings, drafts preparation, counseling

Civil law - claims recovery, execution, real estate, litigation and liabilities, inheritance law, construction law, insolvency, family law, drafting contracts and other documents

Criminal law - representation in criminal proceedings

Insolvency law - counseling, drafting proposals, representation in management, insolvency administration

Environmental law - counseling

European and international law - legal counseling and services for international clients