Clients

Jako reference uveřejňujeme chronologicky vybrané firmy, které se staly našimi klienty. Tento seznam není úplný, slouží k vytvoření představy jakým typům firem poskytujeme naše služby.

Our new clients

Links 

Account Professional a.s. www.profiuctarna.cz

Mgr. Petra Schinnenburgová, legal counsel in Hamburg/Praha email: info@petra-schinnenburgova.com